Sprawy karne

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w obszarze prawa karnego na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną każdej osobie - zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej przestępstwem.

 

Prawo do obrony jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania karnego i przysługuje każdej osobie podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Obrońcę można ustanowić już w ramach postępowania przygotowawczego przez prokuratorem.

Skazany na karę pozbawienia wolności może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Warunkiem jest umiejętne przekonanie sądu, iż po zwolnieniu skazany będzie przestrzegał porządku prawnego.

Losy całego postępowania karnego często zależą od przebiegu pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego. Dlatego tak ważny jest kontakt z naszym adwokatem już na wstępnym etapie czynności procesowych. Nasza obecność realnie wpływa na pozycję zatrzymanego, kiedy to przysługuje mu już status podejrzanego i oskarżonego.

Od 1 sierpnia 2015 r. podejrzany o popełnienie wykroczenia może korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika już na etapie postępowania wyjaśniającego. Nasza rola polega na zapewnieniu Klientowi szerokiego uczestnictwo w toku całego postępowania, także na etapie czynności wyjaśniających poprzedzających złożenie wniosku o ukaranie.

Pokrzywdzonym jest każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Najczęściej pokrzywdzonym jest osoba fizyczna. Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania sądowego.

Dozór elektroniczny od momentu wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego cieszy się coraz bardziej rosnącą popularnością. To system polegający na instalacji nadajnika zamontowanego w bransolecie montowanej na ręce lub też opasce na nodze skazanego a w jego miejscu zamieszkania odpowiednich środków technicznych.