Sprawy cywilne

Służymy kompetentną poradą prawną we wszelkich sprawach, w których żądanie powoda opiera się na przepisach kodeksu cywilnego. Podstawą rozpoznania takiej sprawy właśnie przez sąd cywilny jest to, że osoba występująca z żądaniem opiera je na stosunku cywilnoprawnym przy zasadzie równorzędności stron.

 

Oferujemy kompleksową obsługę spraw spadkowych. Pomagamy stwierdzić fakt nabycia spadku i doradzamy przy podjęciu decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Pomagamy w skutecznym dochodzeniu należności i odzyskiwaniu długów. Podejmujemy negocjacje z dłużnikiem w celu doprowadzenie do porozumienia. Zajmujemy się windykacją przedsądową i sądową.

W sytuacji, gdy przedmioty majątkowe stanowią współwłasność wielu osób, konieczna jest fachowa pomoc w zarządzaniu i rozporządzaniu takim majątkiem.

Poza umowami zawieranymi na podstawie stosunku pracy wyróżnia się także inne formy zatrudnienia, oparte przede wszystkim na przepisach kodeksu cywilnego. Są to głównie umowy cywilnoprawne, spośród których należy wymienić umowę o dzieło oraz umowę zlecenie.

Rezultatem wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń zawinionych przez osobę trzecią są sprawy o odszkodowanie. Poza tymi, które wynikają z wypadku komunikacyjnego, sprawy o odszkodowanie obejmują różnorakie roszczenia.

eżeli zamierzasz kupić nieruchomość na rynku pierwotnym i umowa deweloperska czeka na Twój podpis a nie jesteś w 100% pewien, że Twoje prawa są w niej należycie chronione, koniecznie skontaktuj się z nami.