W przypadkach gdy domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie znajduje zastosowania, (a więc również wtedy gdy rodzice dziecka pozostawali w związku nieformalnym), dokonywana jest czynność ustalenia ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa.

Nasz udział w sprawach tego typu rozpoczynamy od dokładnego wyjaśnienia procedur, opisania dowodów potrzebnych do wykazania ojcostwa oraz wskazania możliwości przyspieszenia procedury. Objaśniamy również konsekwencje związane z ustaleniem ojcostwa, w szczególności kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego. Z naszej strony możesz liczyć na kompleksową obsługę, wraz z zastępstwem przez sądami oraz organami władzy publicznej.