Procedura ubezwłasnowolnienia wszczynana jest na wniosek osoby opiekujące się bliskim niezdolnymi do prowadzenia własnych spraw. Jest to wyraz troski opiekujących się takimi osobami o ich dobro oraz chęć niesienia im pomocy tym, którzy nie potrafią kierować samodzielnie swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, np. nałogu.

Z uwagi na daleko idące skutki ubezwłasnowolnienia Sąd szczegółowo bada spełnienie wszystkich wymaganych ku przesłanek a samo występowanie zaburzeń czy choroby psychicznej nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia. Co równie istotne, ubezwłasnowolnienie jest procedurą czasochłonną i skomplikowaną, która wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa. Oferując wsparcie w tej materii, gwarantujemy Tobie i Twoim bliskim kompleksową obsługę prawną oraz reprezentację przed Sądem w trakcie prowadzenia sprawy.