Są to sprawy szczególnego rodzaju. Zwłaszcza rozwodowe i o separacje są długotrwałe i pełne komplikacji, ze skutkami dotykającymi zarówno obu stron, jak i ich potomstwa. Rozwód może zostać orzeczony wyłącznie wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego a rozstrzygnięcie o winie małżonka ma istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych świadczeń alimentacyjnych.

Ponieważ postępowanie rozwodowe wiąże się, zazwyczaj, z silnymi emocjami i stresem, staramy się każdą powierzoną sprawę o takim charakterze prowadzić w sposób indywidualny, rozpoznając szczegółowo potrzeby naszego Klienta i jego specyficzna sytuację. Możesz więc liczyć na kompleksowe wsparcie w realizacji Twoich celów, zarówno w przypadku sprawy o rozwód, jak i separację.