W wyroku rozwodowym, Sąd przesądza nie tylko o winie rozpadu pożycia małżeńskiego, ale również o władzy rodzicielskiej i o miejscu pobytu małoletnich dzieci. Niestety, rozwód często prowadzi do ograniczenia bądź wręcz utraty kontaktu z jednym z rodziców, najczęściej ojca dziecka. Nie dziwi zatem fakt, że władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem (nierozerwalnie z nią związane), wzbudzają olbrzymie emocje.

Nie podlega dyskusji to, że każda ingerencja Sądu w tym zakresie rodzi poważne konsekwencje. Celowym zatem staje się korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i zasięgnięcie porady jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania. Nasza rola w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych jest kluczowa: gwarantujemy precyzyjne sformułowanie żądania, złożenie niezbędnych wniosków dowodowych w odpowiednim czasie, czuwamy też nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania.