Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje cały majątek nabyty wspólnie przez małżonków jak i pojedynczo, przez każdego z małżonków w trakcie trwania tejże wspólności majątkowej. W każdym momencie trwania małżeństwa można ograniczyć, rozszerzyć, a także znieść wspólność majątkową.

Najczęstszą przyczyną takiej decyzji jest obawa utraty majątku z powodu konieczności spłacania długów małżonka lub też utrata zaufania do współmałżonka. Przyjmując takie zadanie pomożemy ustanowić rozdzielność majątkową lub dokonać podziału majątku. Wyjaśnimy też które z przedmiotów majątkowych nie wchodzą w skład wspólności majątkowych. Przygotujemy odpowiednie dokumenty i, w przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej, zapewnimy Ci reprezentację przed Sądem.