Współczesny obrót dopuszcza występowanie szeregu papierów wartościowych, z których każdy pełni różnorodne funkcje. Oferujemy usługi związane z papierami wierzycielskimi, towarowymi i udziałowymi.

Świadczymy kompleksowe usługi, pomagając w wykorzystaniu papierów wartościowych jako środków zabezpieczających roszczenia, lokacji kapitału, czy jako środki płatnicze i w wielu innych przypadkach. Możesz liczyć na nas przy emisji i obrocie papierów wartościowych, konieczności zabezpieczenia roszczeń z ich pomocą, umarzaniu czy dochodzeniuroszczeń z papierów wartościowych. Pomożemy Ci ustalić ważność posiadanych papierów wartościowych i to, czy zostało prawidłowo sporządzone i puszczone w obieg.