Pragniesz zrestrukturyzować przedsiębiorstwo poprzez ogłoszenie upadłości? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Poprowadzimy postępowania upadłościowe i naprawcze, zgodnie z zasadami wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli i niewypłacalnych dłużników.

Gwarantujemy biegłą znajomość aktualnych przepisów i prowadzenie projektów zgodnie z nową Ustawą prawo upadłościowe.

Zapewniamy wsparcie i fachową poradę w postępowaniach egzekucyjnych, przygotowujemy opinie, dokumentację i reprezentujemy naszych Klientów - zarówno przed sądami, jak i właściwymi organami administracyjnymi.