Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi, kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego czy opieki i kurateli. Ponieważ sprawy rodzinne są z reguły kwestią bardzo delikatną, gwarantujemy całkowicie dyskretne, do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, z dyskrecją i delikatnością. Przykładamy najwyższą wagę do tego, aby naszym Klientom zapewnić profesjonalne wsparcie, odpowiedni komfort oraz poczucie bezpieczeństwa Pomagamy doradzając na każdym etapie sprawy, prowadzimy negocjacje z małżonkami, przygotowujemy pozwy oraz pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów przed sądem.

 

Są to sprawy szczególnego rodzaju. Zwłaszcza rozwodowe i o separacje są długotrwałe i pełne komplikacji, ze skutkami dotykającymi zarówno obu stron, jak i ich potomstwa. Rozwód może zostać orzeczony wyłącznie wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego a rozstrzygnięcie o winie małżonka ma istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych świadczeń alimentacyjnych.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje cały majątek nabyty wspólnie przez małżonków jak i pojedynczo, przez każdego z małżonków w trakcie trwania tejże wspólności majątkowej. W każdym momencie trwania małżeństwa można ograniczyć, rozszerzyć, a także znieść wspólność majątkową.

Zajmujemy się żądaniem przed Sądami alimentów dla małżonka oraz dzieci przebywających pod jego lub jej opieką. Podejmujemy się negocjacji w imieniu osoby starającej się o alimenty ich wysokość a także pomagamy ustalić i uregulować kontakt rodzica z dzieckiem lub dziećmi. Możesz liczyć na kompleksową obsługę i profesjonalną pomoc w zakresie wszystkich czynności prawnych związanych z określeniem obowiązku alimentacyjnego.

W przypadkach gdy domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie znajduje zastosowania, (a więc również wtedy gdy rodzice dziecka pozostawali w związku nieformalnym), dokonywana jest czynność ustalenia ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa.

W wyroku rozwodowym, Sąd przesądza nie tylko o winie rozpadu pożycia małżeńskiego, ale również o władzy rodzicielskiej i o miejscu pobytu małoletnich dzieci. Niestety, rozwód często prowadzi do ograniczenia bądź wręcz utraty kontaktu z jednym z rodziców, najczęściej ojca dziecka. Nie dziwi zatem fakt, że władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem (nierozerwalnie z nią związane), wzbudzają olbrzymie emocje.

Procedura ubezwłasnowolnienia wszczynana jest na wniosek osoby opiekujące się bliskim niezdolnymi do prowadzenia własnych spraw. Jest to wyraz troski opiekujących się takimi osobami o ich dobro oraz chęć niesienia im pomocy tym, którzy nie potrafią kierować samodzielnie swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, np. nałogu.