Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców. Oferujemy kompleksową, bieżącą obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy: przygotowanie regulaminów, klauzul poufności i procedur.

 

Konsultujemy treści umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy.

Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu pism procesowych. Reprezentujemy pracodawców i pracowników przed sądem pracy, sporządzamy odwołania, prowadzimy postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia.