Środowisko naturalne jest dobrem szczególnie chronionym przez prawo krajowe i europejskie. I Ty zadbaj więc o swoje najbliższe otoczenie zgodnie z obowiązującą literą prawa.

Ustawa Prawo ochrony środowiska narzuca na podmioty, których działania mogą wpłynąć na środowisko naturalne, szereg obowiązków administracyjnych.

Oprócz regulacji krajowych, obowiązują również traktaty międzynarodowe. To dla nas okazja by zaoferować obsługę projektów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, pomoc w przygotowaniu opinii prawno-środowiskowej i sprawozdań czy realizacji odpowiednich audytów.