Bądź odpowiedzialny w Internecie. Zadbaj o prawne aspekty usług świadczonych drogą elektroniczną czy związanych z nowymi technologiami.

 

Zabezpiecz swoje prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz zwalczaj nieuczciwą konkurencję.

Pomożemy Ci kompleksowo przy wdrażaniu systemów informatycznych, negocjacjach umów IT i ich realizacji oraz zareagujemy w przypadku ewentualnych sporów. Znamy branżę IT, rozumiemy jej specyfikę i gwarantujemy bezpieczeństwo prawne jej uczestnikom, którzy zdecydują się powierzyć nam swoje projekty.