Branża farmaceutyczna i wyrobów medycznych to sektor o charakterze międzynarodowym. Możesz więc liczyć na fachową obsługę prawną w językach obcych, na gruncie prawa polskiego, jak i
międzynarodowego.

 

Udzielimy Ci wsparcia prawnego w dziedzinie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, badań klinicznych takich produktów, jak i w przypadku rozstrzygania prawnych aspektach procesów
ich wytwarzania.

Do naszych zadań należy opiniowanie projektów reklam i działań marketingowych produktów leczniczych oraz suplementów diety pod kątem ich zgodności z przepisami prawa farmaceutycznego, ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz prawem unijnym.

Profesjonalnie doradzamy konsumentom i realizujemy stale zmieniające się potrzeby producentów w zakresie prawa żywnościowego. Podejmujemy się także prowadzenia postępowań przed organami właściwymi w zakresie zgłoszeń produktów żywnościowych, m.in. przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organami nadzoru.