Doradztwo prawne w obszarze energetyki dotyczy szeregu zagadnień związanych zarówno z organizacją i funkcjonowaniem sektora energetycznego, jak również ochroną konkurencji i przygotowaniem inwestycji.

 

Zapewniamy kompleksowe usługi prawne w zakresie stosowania prawa energetycznego przedsiębiorstwom branży energetycznej - firmom zajmującym się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, ciepła i gazu. Przygotowujemy wzory umów, zajmujemy się prowadzeniem postępowań koncesyjnych i taryfowych oraz innych bieżących zagadnień prawnych.

Zajmujemy się ochroną konkurencji i konsumentów, problematyką zapasów obowiązkowych i opłaty zapasowej, tematyką VAT-u i akcyzy, świadczymy pomoc prawną przy negocjacji umów, nabywaniu praw do nieruchomości i innych. Prowadzimy projekty dotyczące budowy źródeł energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, inwestycji sieciowych i akwizycji.