Wyspecjalizowane wsparcie prawne w zakresie bankowego finansowania projektów, przejęć spółek i nabywania nieruchomości oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Z powodzeniem obsługujemy w
zakresie zagadnień regulacyjnych, pomagamy w transakcjach sekurytyzacyjnych i przy sprzedaży wierzytelności. Doradzamy, reprezentujemy, odpieramy roszczenia.

Oferujemy pomoc w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego. Świadczymy też specjalistyczne usługi doradcze bankom polskim i zagranicznym.