Nieznajomość zasad prawa antymonopolowego nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za ich naruszenie. Tu miejsce na nasze wsparcie, które dotyczy wszelkich spraw, które leżą w kompetencji UOKiK.

 

Pomożemy Ci dostosować bieżącą działalność do wymogów aktualnych przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Naszym zadaniem jest też zgłoszenie koncentracji i Twoja reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i SOKiK. Bierzemy również na siebie kontrolę umów (w tym dystrybucyjnych) oraz innych porozumień między przedsiębiorcami, czy koordynacja polityki rynkowej dominantów.