Rozpoczynając działalność, przedsiębiorca musi podjąć decyzję odnośnie wyboru formy prawnej, biorąc pod uwagę nie tylko względy biznesowe, ale również aspekty podatkowe.

Naszym zadaniem jest pomoc w wyborze najłagodniejszej drogi, gwarantującej najkorzystniejszą formę opodatkowania na przyszłość. Doradzamy, przeprowadzamy odpowiednie analizy i docelowo pomagamy w minimalizowaniu zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa. Decyzję o wyborze konkretnej metody, która ma wpłynąć na korzystne saldo rozliczeń z fikusem za każdym razem poprzedzamy indywidualną oceną potrzeb klienta oraz określeniem jego priorytetów.