Opodatkowanie dywidend, czyli końcowy etap wyprowadzania zysku z udziału w spółce, wynika z ustaw o podatku dochodowym - PIT i CIT. Wypłata dywidendy wiąże się zatem z koniecznością poniesienia ciężaru jakim jest podatek.

Naszym zadaniem jest pomoc w minimalizacji obciążeń podatkowych z tym związanych. Wykorzystujemy regulacje prawne, przewidziane przez wewnętrzne ustawodawstwa szeregu państw, powołując się także na korzystne dla podatnika postanowienia umów międzynarodowych. Doradzamy w oparciu o gruntowną znajomość wewnętrznych przepisów podatkowych różnych państw, łącząc tę wiedzę z regulacjami prawa międzynarodowego.