Współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych to nasza domena.

Działalności gospodarcze wymagające zgody organu koncesyjnego również.

Realizując tego typu przedsięwzięcia potrzebujesz sprawdzonego partnera, który doskonale porusza się w przepisach odpowiedniej ustawy, skutecznie negocjuje i pomoże Ci skorzystać z wszelkich regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę.

Możesz liczyć na profesjonalnie opracowane struktury działań realizowanych w modelu PPP i koncesji, ich sprawne wdrożenie i finansowanie. Zapewniamy kompleksową obsługę projektu na każdym etapie postępowania - aż do zawarcia umowy o partnerstwo publicznoprywatne.