Prawo krajowe i europejskie w szczególny sposób chroni środowisko naturalne. Na przedsiębiorców, którzy korzystają ze środowiska i ingerują w nie, nałożony jest szereg obowiązków administracyjnych, co sprawia,że niezbędna im jest specjalistyczna porada prawnicza.

 

Nasza obsługa prawna w zakresie ochrony środowiska obejmuje pełne doradztwo dotyczące prawa „odpadowego”, wsparcie przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem odpadów i recyklingiem, czy pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich zezwoleń w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Pomagamy też w prowadzeniu postępowań wymagających oceny oddziaływania na środowisko, świadczymy doradztwo dotyczące podatków i opłat ekologicznych czy związanych z transportem, obrotem, stosowaniem, wykorzystaniem substancji i preparatów niebezpiecznych.