Obsługa sektora publicznego i organizacji NGO

Chętnie wpieramy poradą i obsługą prawną organizacje działające między strefą publiczną a prywatną. Jesteśmy gotowi świadczyć usługi organizacjom pozarządowym posiadającym status pożytku publicznego (OPP) jak i tym, które nie są jednostkami czy organami administracji publicznej, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku (NGO).