Obsługa prawna cudzoziemców

Osoby fizyczne, zagraniczni przedsiębiorcy i spółki z kapitałem zagranicznym wymagają specjalistycznej obsługi prawno-podatkowej. Świadczymy takie usługi, z powodzeniem wspierając inwestycje kapitałowe, nieruchomościowe czy inne, dostosowując podmioty zagraniczne do polskich wymogów prawno-administracyjnych, pomagając w uzyskiwaniu odpowiednich zezwoleń czy w obsłudze prawnej zatrudniania obcokrajowców oraz wszelkich zagadnieniach prawnych z tym związanych.