Skazany na karę pozbawienia wolności może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Warunkiem jest umiejętne przekonanie sądu, iż po zwolnieniu skazany będzie przestrzegał porządku prawnego.

Należy pamiętać też, że przedterminowe warunkowe zwolnienie nie jest prawem i należy je rozpatrywać jako możliwość uzyskania wcześniejszego zwolnienia osoby skazanej. Aby zwiększyć szansę na uzyskanie przedterminowego zwolnienia, pomagamy w przygotowaniu odpowiedniego wniosku, podnosząc takie kwestie jak postawa skazanego zarówno w czasie odbywania kary, jak i przy wyjściach na przepustkę, jego warunki osobiste, (także materialne), sposób życia przed popełnieniem przestępstwa (ewentualne wcześniejsze przewinienia), zachowanie po popełnieniu przestępstwa (wykazana skrucha, przyznanie się do błędu, resocjalizacja w zakładzie, ocena zachowania i wnioski nagrodowe).