Pokrzywdzonym jest każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Najczęściej pokrzywdzonym jest osoba fizyczna. Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania sądowego.

Na etapie postępowania przygotowawczego udzielamy porad prawnych pokrzywdzonym, reprezentujemy pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego lub umarzamy postępowania, gdy powstaną właściwe okoliczności. Na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony może liczyć na naszą reprezentację jego interesów w sądzie, sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, apelacji czy zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. Natomiast na etapie postępowania wykonawczego pomagamy w egzekucji zasądzonych należności, przygotowujemy wnioski o wykonanie kary czy o odwołanie warunkowego, przedterminowego zwolnienia.