Od 1 sierpnia 2015 r. podejrzany o popełnienie wykroczenia może korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika już na etapie postępowania wyjaśniającego. Nasza rola polega na zapewnieniu Klientowi szerokiego uczestnictwo w toku całego postępowania, także na etapie czynności wyjaśniających poprzedzających złożenie wniosku o ukaranie.

Pomagamy osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia egzekwować prawo do zgłaszania wniosków dowodowych w trakcie przesłuchania. Już na tym etapie, pomożemy wyjaśnić okoliczności sprawy i zwiększyć szanse na jej pozytywne zakończenie. Nasza pomoc polega na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii, reprezentowaniu Klienta w trakcie czynności wyjaśniających, przed sądem i sporządzeniu środków zaskarżenia. Świadczona przez nas pomoc prawna z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację zarówno osoby obwinionej jak i pokrzywdzonej.