Prawo do obrony jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania karnego i przysługuje każdej osobie podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Obrońcę można ustanowić już w ramach postępowania przygotowawczego przez prokuratorem.

Nasza pomoc prawna we wczesnym stadium postępowania, ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznej obrony na późniejszych etapach postępowania karnego. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług każdą osobę zatrzymaną, która częstokroć nie dysponuje wiedzą, znajomością procedury, czy odpowiednim doświadczeniem, co pozwalałoby jej na należytą dbałość o własne prawa i interesy. Decyzje podjęte samodzielnie, bez konsultacji z adwokatem, w konsekwencji okazują się błędne, dlatego naszą rolą jest dbałość o przestrzeganie standardów i procedur przez organy ścigania.