Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w grudniu 2013 r. przyjęły „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

Ponieważ wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także spójności społecznej,

Program Horyzont 2020 zakłada, że około 20% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi w ręce małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieje się tak, przede wszystkim, za pośrednictwem nowego instrumentu, wzorowanego na sprawdzonych rozwiązaniach amerykańskich, zwanego Instrumentem MŚP. Ma on wypełnić luki przy finansowaniu przez MŚP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych - od studium wykonalności aż po komercjalizację.

 

Telefon do eksperta: 888 842 842