Istnieje szereg dróg i możliwości dofinansowania z publicznych środków finansowych. Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o takie dofinansowanie są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami tego typu przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.

Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Niezależnie od tego formy i skali finansowania jaką bierzesz pod uwagę, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc w jego pozyskaniu i obsłudze. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i czasem. Zapraszamy do współpracy!

 

Telefon do eksperta: 888 842 842