Dotacje i granty

Dotacja, zwana także grantem, to środki przyznawane stowarzyszeniom lub fundacjom na wykonanie konkretnie określonego projektu. Dotacje te mogą pochodzić ze środków publicznych lub z funduszy europejskich. Można je także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej.

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu dotacji, zapewnieniu by finansowane w ten sposób działania mieściły się w celach statutowych organizacji, sporządzamy odpowiednie umowy i pośredniczymi w rozmowach z dysponentem pieniędzy. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, pomagamy w dopasowaniu odpowiedniego rodzaju wsparcia do każdej inwestycji. Oferujemy profesjonalną i stałą opiekę konsultanta na każdym etapie skutecznego pozyskiwania dofinansowania.

 

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w grudniu 2013 r. przyjęły „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

Ponieważ wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także spójności społecznej,

Istnieje szereg dróg i możliwości dofinansowania z publicznych środków finansowych. Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o takie dofinansowanie są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami tego typu przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.