Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jesteś już przedsiębiorcą? Skonsultuj się z nami w sprawach związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Bądź odpowiedzialny w Internecie. Zadbaj o prawne aspekty usług świadczonych drogą elektroniczną czy związanych z nowymi technologiami.

Nieznajomość zasad prawa antymonopolowego nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za ich naruszenie. Tu miejsce na nasze wsparcie, które dotyczy wszelkich spraw, które leżą w kompetencji UOKiK.

Współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych to nasza domena.

Spółka zagraniczna to tańsze rozwiązanie dla dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które pozwala na zmniejszenie, lub nawet całkowite zlikwidowanie opodatkowania.

Nie musisz znać norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi i podmiotami prawa międzynarodowego. Zostaw to fachowcom.

Współczesny obrót dopuszcza występowanie szeregu papierów wartościowych, z których każdy pełni różnorodne funkcje. Oferujemy usługi związane z papierami wierzycielskimi, towarowymi i udziałowymi.

Kwintesencja przedsiębiorczości: zakładanie spółek, ich przekształcenia, łączenia i likwidacje a także tworzenie przepisów wewnętrznych i reorganizacja spółek.

Skorzystaj z możliwości alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych i zdecyduj się na arbitraż lub koncyliację.

Pragniesz zrestrukturyzować przedsiębiorstwo poprzez ogłoszenie upadłości? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Świadczymy pomoc prawną w dochodzeniu wszelkich odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom i w mieniu, ocenie ryzyka prawnego i sporządzaniu opinii i analiz umów ubezpieczenia.

Wyspecjalizowane wsparcie prawne w zakresie bankowego finansowania projektów, przejęć spółek i nabywania nieruchomości oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Prawo mediów określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców i obejmuje, przede wszystkim, takie dziedziny jak prawo reklamy, prawo prasowe i prawo Internetu.

Oferujemy rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, ochrony patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Branża farmaceutyczna i wyrobów medycznych to sektor o charakterze międzynarodowym. Możesz więc liczyć na fachową obsługę prawną w językach obcych, na gruncie prawa polskiego, jak i
międzynarodowego.

Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców. Oferujemy kompleksową, bieżącą obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy: przygotowanie regulaminów, klauzul poufności i procedur.

Prawo krajowe i europejskie w szczególny sposób chroni środowisko naturalne. Na przedsiębiorców, którzy korzystają ze środowiska i ingerują w nie, nałożony jest szereg obowiązków administracyjnych, co sprawia,że niezbędna im jest specjalistyczna porada prawnicza.

Wsparcie kancelarii, która swobodnie porusza się w przepisach prawa budowlanego to fundament danego działania w tym sektorze gospodarki.

Doradztwo prawne w obszarze energetyki dotyczy szeregu zagadnień związanych zarówno z organizacją i funkcjonowaniem sektora energetycznego, jak również ochroną konkurencji i przygotowaniem inwestycji.

Środowisko naturalne jest dobrem szczególnie chronionym przez prawo krajowe i europejskie. I Ty zadbaj więc o swoje najbliższe otoczenie zgodnie z obowiązującą literą prawa.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zadbaj o dyscyplinę finansów publicznych, gospodarując środkami publicznymi w taki sposób, by nie naruszyć, pod względem formalnym i materialnym, ustawy o finansach publicznych.

W niepewnym otoczeniu biznesowym, współczesne organizacje wymagają zaawansowanych narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnorodnych rodzajów ryzyka.

Pomagamy w przygotowaniu i opiniowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, określeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy.