Doradztwo podatkowe

Polski system podatkowy wymaga od doradcy ogromnej wiedzy, rozległego doświadczenia i stalowych nerwów. Dysponujemy każdym z tych przymiotów i chętnie podzielimy się nimi z Tobą.

 

Celem optymalizacji podatkowej jest uzyskanie stabilizacji przedsiębiorstwa w sferze obciążeń publicznoprawnych.

Opodatkowanie dywidend, czyli końcowy etap wyprowadzania zysku z udziału w spółce, wynika z ustaw o podatku dochodowym - PIT i CIT. Wypłata dywidendy wiąże się zatem z koniecznością poniesienia ciężaru jakim jest podatek.

Pomagamy w optymalizowaniu obciążeń podatkowych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Wskazujemy możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych, szczególnie w sytuacji, gdy praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego.

Rozpoczynając działalność, przedsiębiorca musi podjąć decyzję odnośnie wyboru formy prawnej, biorąc pod uwagę nie tylko względy biznesowe, ale również aspekty podatkowe.