Poza umowami zawieranymi na podstawie stosunku pracy wyróżnia się także inne formy zatrudnienia, oparte przede wszystkim na przepisach kodeksu cywilnego. Są to głównie umowy cywilnoprawne, spośród których należy wymienić umowę o dzieło oraz umowę zlecenie.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu takich właśnie umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, kosztowych i biznesowych. Usługi te świadczymy zarówno na pojedyncze zlecenie jak też w ramach stałych umów o obsługę prawną. W tym przypadku możesz korzystać ze świadczenia usług na dogodnych warunkach finansowych.