Rezultatem wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń zawinionych przez osobę trzecią są sprawy o odszkodowanie. Poza tymi, które wynikają z wypadku komunikacyjnego, sprawy o odszkodowanie obejmują różnorakie roszczenia.

Każda osoba, która poniosła szkodę, czyli uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych, uprawniona jest do dochodzenia odpowiedzialności względem osoby winnej jej wystąpienia. Niezależnie od rodzaju sprawy i wysokości roszczenia, gwarantujemy kompleksową obsługę przez wysoko wyspecjalizowanych prawników, informując o stanie sprawy na każdym jej etapie. Poza samym odszkodowaniem, pomagamy w dochodzeniu zadośćuczynienia, czyli roszczenia wynikającego z doznania krzywdy, tj. szkody moralnej.