eżeli zamierzasz kupić nieruchomość na rynku pierwotnym i umowa deweloperska czeka na Twój podpis a nie jesteś w 100% pewien, że Twoje prawa są w niej należycie chronione, koniecznie skontaktuj się z nami.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie drogi do nabycia mieszkania lub domu od dewelopera. Możesz liczyć na profesjonalną opinię prawną umowy deweloperskiej, pomoc w negocjacjach z deweloperem dotyczących zmiany niekorzystnych dla Ciebie postanowień umowy deweloperskiej. W razie takiej konieczności, poprowadzimy też sprawę sądową przeciwko deweloperowi o przeniesienie własności nieruchomości, o zapłatę kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy deweloperskiej.