Skorzystaj z możliwości alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych i zdecyduj się na arbitraż lub koncyliację.

W obu przypadkach możesz liczyć na profesjonalne poradę z naszej strony. Arbitraż posłuży Ci do bezstronnego, niezależnego i ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, jaki zaistnieć może zarówno w krajowym, jaki międzynarodowym obrocie gospodarczym. Koncyliacja, czyli rozstrzygnięcie sporu przez osobę trzecią, która cieszy się autorytetem obu tron, przynieść może rozstrzygnięcie wiążące w drodze umowy. W drodze do Sądu Arbitrażowego zadbaj o odpowiednie wsparcie doświadczonego w tej materii prawnika.